הלוואה לכל מטרה ללא שליחת טפסים
הלוואה לכל מטרה עד 80,000 ש"ח בריבית אטרקטיבית

הלוואה לכל מטרה
ללא שליחת טפסים

סכום הלוואה מבוקש:

80,000 ₪
10,000 ₪

* ההלוואה תינתן למחזיקי כרטיס אשראי בתוקף ומגיל 25 ומעלה.

תקופה מקסימלית להחזר הלוואה חמש שנים (60 תשלומים). עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות): בהלוואות צמודות מדד: עד 13%; בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה "שיעור עלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. לדוגמא: בהלוואה על סך 30,000 ₪, ב- 55 תשלומים, צמודת מדד בריבית 8.5%, העלות הכוללת תהיה 9.66% בתוספת עמלת שירות ושיווק בסך 490 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח – 36,817 ₪. ההערכה כפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. יכול וההלוואה תינתן על ידי מימון ישיר/לאומי קארד/כאל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.תקופה מקסימלית להחזר הלוואה חמש שנים (60 תשלומים). עלות שנתית מקסימלית (כולל עמלות): בהלוואות צמודות מדד: עד 13%; בהלוואות שאינן צמודות מדד; עד גובה "שיעור עלות האשראי המרבי", בהתאם לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993. לדוגמא: בהלוואה על סך 30,000 ₪, ב- 55 תשלומים, צמודת מדד בריבית 8.5%, העלות הכוללת תהיה 9.66% בתוספת עמלת שירות ושיווק בסך 490 ₪. *סה"כ תשלומי לקוח – 36,817 ₪. ההערכה כפופה לשינויים במדד ושינויים נוספים. יכול וההלוואה תינתן על ידי מימון ישיר/לאומי קארד/כאל. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הגילוי בהתאם לחוק ולהנחיות גוגל.